Hulp bij een efficiënte en duurzame ontwikkeling van een (collectief) zonproject

Zonnecoaches Brabant

Zonne-energie staat volop in de belangstelling. Talrijke initiatieven voor (collectieve) zonneweides en zonnedaken steken de kop op in Nederland, zo ook in Noord-Brabant. Maar hoe realiseer je een (collectieve) zonneweide of een (collectief) zonnedak op een efficiënte, duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier? Vanaf nu kun je hiervoor een beroep doen op het netwerk Zonnecoaches Brabant.

Dit netwerk is opgezet met ondersteuning van Enpuls (onderdeel Enexis) en de provincie Brabant met als doel om gemeenten en coöperaties/initiatieven te ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van zonprojecten. Wanneer je voor de eerste keer een (collectief) zonproject wilt realiseren, kun je (onder bepaalde voorwaarden) 30 uur gratis ondersteuning krijgen.

Gemeenten in Noord-Brabant ondersteunen we met de Zonnescan Bedrijfsdaken bij hun wens meer zonnepanelen op bedrijfsdaken in hun gemeente te realiseren. 

Over ons

Wij zijn een netwerk van Brabantse deskundigen dat is opgezet met ondersteuning van Enpuls/provincie Brabant. We hebben allen zowel inhoudelijke als procesmatige kennis over en ervaring met de ontwikkeling van zonprojecten en zijn allen verbonden aan een lokale duurzame energiecoöperatie.

In iedere Brabantse regio (West, Noordoost, Zuidoost en Hart van Brabant) is minimaal één zonnecoach werkzaam. Het netwerk werkt samen met de landelijke organisatie Zon op Nederland om zo kennis te delen over (collectieve) zonprojecten. We wisselen onderling voortdurend nieuwe kennis en ontwikkelingen uit en blijven ons verder professionaliseren.

Onze doelen

 • zorgen dat zoveel mogelijk (bedrijfs)daken voorzien worden van zonnepanelen
 • het sneller en efficiënter ontwikkelen en realiseren van (collectieve) zonprojecten;
 • zoveel mogelijk mensen laten participeren in deze projecten;
 • zorgen voor een professionele en toekomstbestendige exploitatie;
 • (indien gewenst) initiatiefnemers op zo’n manier ondersteunen en professionaliseren dat zij een volgend zonproject zelfstandig en duurzaam kunnen ontwikkelen.

Het team

Ad van den Brandt zonnecoach en adviseur bij zonprojecten Postcoderoosregeling

Ad

“Om onze planeet te redden, moeten we zo spoedig mogelijk onze energie verduurzamen.”

Ad van den Brandt zonnecoach en adviseur bij zonprojecten Postcoderoosregeling

Zonnecoach Ad van den Brandt

“Om onze planeet te redden moeten we zo spoedig mogelijk onze energie verduurzamen”

Analytisch, nieuwsgierig en een doorzetter.

Gerealiseerde zonprojecten

 • Zonnepark voor Coöperatie Morgen Groene Energie

Relevante achtergrond
TU Delft, daarna 30 jaar werkzaam bij Philips in diverse productdivisies in technische, commerciële en managementrollen.
Ad heeft nu zijn eigen adviesbedrijf voor Hi-tech start-ups en is energie-adviseur.

Contact opnemen met Ad
06 51251464
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

Willem Buiter, zonnecoach voor collectieve zonprojecten, zonnepanelen enpuls

Willem

“Het moet anders, laten we gebruik maken van elkaars kennis en kracht om ons doel te bereiken.”

Willem Buiter, zonnecoach voor collectieve zonprojecten, zonnepanelen enpulsZonnecoach Willem Buiter

“Het moet anders, laten we gebruik maken van elkaars kennis en kracht om ons doel te bereiken.”

Analytisch, communicatief, nieuwsgierig en een realist.

Ervaring met zonprojecten
Willem begeleidde diverse zonprojecten waaronder zonnevelden. Bijvoorbeeld zonnepark De Vlaas in Deurne met 18.000 panelen, een combinatie van Postcoderoos en SDE.

Relevante achtergrond
Adviseur Duurzaamheid en Innovatie bij de Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie van 2000 tot 2013.

Contact opnemen met Willem
06 20594741
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

Richard Kamsteeg, zonnecoach in Noord-Brabant, postcoderoos en regeling verlaagd tarief

Richard

“Doe het goed, groen en zelf. Maak zelf rendement en laat het niet in de zakken vloeien van buitenlandse investeerders.”

Richard Kamsteeg, zonnecoach in Noord-Brabant, postcoderoos en regeling verlaagd tariefZonnecoach Richard Kamsteeg

“Doe het goed, doe het groen, doe het zelf. Maak zelf rendement en laat het niet in de zakken vloeien van buitenlandse investeerders.”

Zorgvuldig, duidelijk, toegewijd, resultaatgericht en een doorzetter.

Ervaring met zonprojecten

 • Grondgebonden zonneveld op een voormalig voetbalveld in Nieuw Vossemeer van ca. 0,5 ha en voldoende groene stroom voor ca. 160 huishoudens.
 • Zonnedak op de brandweerkazerne in Oosterhout van ruim 500 panelen en voldoende groene stroom voor ca. 50 huishoudens.

Relevante achtergrond
Landbouw ingenieur met focus op bio-energie en sinds 2004 werkzaam in de energiesector. Oprichter coöperatie Duurzaam Drimmelen.

Contact opnemen met Richard
06 27224066
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

Jos Nij Bijvank, zonnecoach in Noord-Brabant

Jos

“Zonenergie is er in overvloed, aan ons de taak om deze te gebruiken als één van de belangrijkste duurzame energiebronnen waarvan iedereen kan profiteren.”

Jos Nij Bijvank, zonnecoach in Noord-BrabantZonnecoach Jos Nij Bijvank

“Zonenergie is er in overvloed. Aan ons de taak om deze te gebruiken als één van de belangrijkste duurzame energiebronnen waarvan iedereen kan profiteren.”

Gedreven, nieuwsgierig, verbindend en een organisatietalent.

Ervaring met zonprojecten
Jos is een van de initiatiefnemers en bestuurders van de zoncoöperatie in Oisterwijk. Hier zijn inmiddels drie postcodeprojecten ontwikkeld, nummer 4 en 5 zijn in ontwikkeling. Ook hielp hij in Drimmelen bij de opzet van een energiecoöperatie en de start van de ontwikkeling van het eerste Postcoderoos zonproject.

Relevante achtergrond
Bouwkundig, opleidingskundig en bedrijfskundig opgeleid. Mede-initiatiefnemer en circa acht jaar bestuurder binnen de Energiecoöperatie in Oisterwijk

Contact opnemen met Jos
06 20407317
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

Ruud Megens, zonnecoach en adviseur zonprojecten in Noord-Brabant

Ruud

“Als iedereen zelf alle mogelijke stappen voor energiebesparing en opwekking neemt, wordt de gezamenlijke energietransitie opgave een stuk kleiner.”

Ruud Megens, zonnecoach en adviseur zonprojecten in Noord-BrabantZonnecoach Ruud Megens

“Als iedereen zelf alle mogelijke stappen voor energiebesparing en opwekking neemt, wordt de gezamenlijke energietransitie opgave een stuk kleiner.”

Oplossingsgericht, innovatief, sociaal, energiek en altijd doorgaan.

Ervaring met zonprojecten
Zonnedaken op Mondriaan sporthal in Oss, Carnavalsloods in Ravenstein en Boomkweekloods in Maashees.

Relevante achtergrond
HBO Technische bedrijfskunde en post HBO Duurzame energie technieken.

Contact opnemen met Ruud
06 83540233
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

John Kwaks, zonnecoach en adviseur zonprojecten in Noord-Brabant

John

“Iedere Brabander moet zijn eigen energie kunnen opwekken met eigen zonnepanelen; is het niet op zijn eigen huis dan samen met anderen elders.”

John Kwaks, zonnecoach en adviseur zonprojecten in Noord-BrabantZonnecoach John Kwaks

“Iedere Brabander moet zijn eigen energie kunnen opwekken met eigen zonnepanelen; is het niet op zijn eigen huis dan samen met anderen elders.”

Verbindend, analytisch, sociaal en creatieve allrounder.

Ervaring met zonprojecten
Succesvolle afronding Postcoderoosprojecten Energiefabriek Oude Leij en Energiefabriek Spoorpark.

Relevante achtergrond
Bedrijfskundig ingenieur (TU Eindhoven), vrijgevestigde (interim)projectmanager en organisatieadviseur. Twee jaar projectdirecteur van Spinderwind

Contact opnemen met John
06 53384772
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

Onne Eigeman zonnecoach Brabant

Onno

“Lokaal opgewekte stroom heeft de toekomst! Wij merken dat mensen vaak niet genoeg weten van de mogelijkheden om gezamenlijk stroom op te wekken.”

Onne Eigeman zonnecoach BrabantZonnecoach Onno Eigeman

“Lokaal opgewekte stroom heeft de toekomst! Wij merken dat mensen vaak niet genoeg weten van de mogelijkheden om gezamenlijk stroom op te wekken. Hier willen wij heel graag bij ondersteunen. “

Energiek, communicatief, oplossingsgericht.

Ervaring met zonprojecten
Onno begeleidt diverse zonneprojecten waaronder zonneweides. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Zonneweide Vaartweg in Oudenbosch
 • Gemeentehuis van Halderberge
 • Meerdere bedrijfsdaken

Relevante achtergrond

 • Adviseur Innovatie bij de Kamer van Koophandel
 • Voorzitter energiecoöperatie
 • Coördinator energieloketten

Contact opnemen met Onno
06 43259035
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

Cees de Bas

Cees

“We gaan voor maximaal lokaal geproduceerde energie; de regionale match van productie en verbruik van energie is duurzame winst voor iedereen.”

Zonnecoach Cees de Bas

“We gaan voor maximaal lokaal geproduceerde energie; de regionale match van productie en verbruik van energie is duurzame winst voor iedereen.
Hier willen we ons graag voor inzetten."

Betrokken, focus op resultaat en oplossingsgericht.

Ervaring met zonprojecten
Ik heb ervaring in de begeleiding en realisatie van verschillende zonne-energie projecten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • SDE-, PCR- en SCE-projecten
 • Optimaliseren van zonne-energieprojecten
 • Oprichting en begeleiding van meerdere energiecoöperaties

Relevante achtergrond

 • Voorzitter lokale energiecoöperatie
 • Begeleiding start-ups

Contact opnemen met Cees
06 54906948
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

Het aantal zoninitiatieven in Brabant zal groeien. Iedereen die denkt als zonnecoach te kunnen functioneren en een achtergrond heeft in of betrokken is bij een lokale energiecoöperatie in Brabant is welkom om met ons mee te doen. Denk jij voldoende kennis en ervaring te hebben om andere zoninitiatieven te helpen bij het ontwikkelen en realiseren van een (collectief) zonproject? Neem dan contact met ons op!

Onze aanpak

Zonnescan bedrijfsdaken

Bedrijven hebben meestal een flinke dakoppervlakte beschikbaar om zonenergie te oogsten en zo hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Toch liggen relatief weinig bedrijfsdaken vol met zonnepanelen. Wij ervaren dat de opschaling van zonne-energie op bedrijfsdaken moeizaam verloopt en ondernemers behoefte hebben aan informatie en hulp. Het ontbreekt hen aan inzicht in subsidiemogelijkheden en aan tijd en kennis over bijvoorbeeld de aansluiting. Bovendien zien zij vooral de kosten en risico’s (verzekering, brandgevaar, etc.) en niet de opbrengsten.

Wij hebben daarom een Zonnescan Bedrijfsdaken opgezet die bedrijven op een efficiënte en onafhankelijke wijze inzicht geeft in de – financiële, technische, juridische en organisatorische – mogelijkheden voor het realiseren van een zonne-installatie op hun bedrijfsdak. Hierbij onderzoeken we kansen van verschillende (subsidie)regelingen voor deelnemende bedrijven.

Collectief zonproject

De ontwikkeling van een (collectief) zonproject vergt een behoorlijke inspanning. Denk alleen maar aan het vinden van goede daken of grond, of aan het inschatten van de potentie van de locatie en de selectie van de juiste installateur. Ook vraagt de werving van deelnemers, de administratieve opzet, de juridische onderbouwing en financiële borging om de nodige kennis en kunde.

Wil je zorgen voor een duurzame ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een dergelijk project, dan heb je een professionele organisatie nodig. 

De verplichting houdt immers niet op bij de ontwikkeling van het project. Je zult ook moeten zorgen voor het technisch en financieel goed beheren en administreren gedurende een periode van minimaal 15 jaar!

Je kunt een beroep doen op Zonnecoaches Brabant voor hulp bij de opzet en inrichting van een (collectief) zonproject. Wij helpen je om vooral de juiste dingen op het juiste moment en op de juiste manier te doen. We zorgen dat de ontwikkeling efficiënt en professioneel ter hand wordt genomen met een bewezen aanpak en formats. 

Schematisch ziet de ontwikkeling van een zonproject er als volgt uit.

Onderzoek voor collectief zonproject, hulp door zonnecoach Noord-Brabant

1. Onderzoeken

♦ beoordelen potentie van locatie
♦ beoordelen netwerkaansluiting
♦ opstellen concept businesscase
♦ intentieovereenkomst eigenaar locatie
♦ voorbereiden op- en inrichting coöperatie

Onderzoek voor collectief zonproject, hulp door zonnecoach Noord-BrabantOnderzoek

In deze fase onderzoeken we samen met de initiatiefnemers of de potentiële locatie geschikt is. Vragen die beantwoorden moeten worden zijn onder meer de volgende. Is het dak geschikt (sterkte constructie en zonpotentie)? Wil de eigenaar van het dak of de grond meedoen, zo ja onder welke voorwaarden? Geeft de aansluiting (groot of klein) nog problemen bij de netbeheerder? Is er al een coöperatie waaronder het collectief dak kan vallen of moet deze coöperatie nog opgericht worden en zo ja hoe? Hoe ziet op hoofdlijnen de businesscase van het zonproject eruit voor deze situatie?

Wanneer al deze onderdelen positief bevonden worden, gaan we over naar de Ontwikkelingsfase.

Ontwikkeling van collectief zonnedak collectieve zonneweide postcoderoos regeling

2. Ontwikkeling

♦ netwerkaansluiting
♦ opstellen dak/weide-overeenkomst
♦ oprichten coöperatie
♦ aanvragen offertes installateur
♦ vastleggen definitieve businesscase
♦ opstellen informatiebrochure
♦ werven deelnemers
♦ melding AFM

Ontwikkeling van collectief zonnedak collectieve zonneweide postcoderoos regelingOntwikkeling

In deze fase stellen we de (huur)overeenkomsten op voor het dak of de grond, richten we de coöperatie op (indien nog niet aanwezig), etc.

Wat in deze fase vooral belangrijk is, is het werven van deelnemers. Zonder deelnemers heb je immers geen collectief zonnedak of collectieve zonneweide. Hiervoor is goed en juist informatie-/wervingsmateriaal nodig. Potentiële deelnemers willen precies weten waar ze aan mee kunnen doen (waaronder de financiële consequenties). Ook moeten er offertes aangevraagd worden, zodat de definitieve businesscase opgesteld kan worden. Wanneer er voldoende deelnemers ingeschreven hebben en alle zoncertificaten/zonnepanelen ‘verkocht’ zijn, kunnen we het zonnedak of de zonneweide daadwerkelijk realiseren.

De Realisatiefase gaat van start.

Onderzoek collectief zonproject Noord-Brabant voor energiecooperaties en gemeenten

3. Realisatie

♦ opdracht geven aan installateur
♦ plaatsen installatie
♦ plaatsen netaansluiting
♦ afsluiten stroomcontract
♦ opstellen/aanvragen beschikking belastingdienst

Onderzoek collectief zonproject Noord-Brabant voor energiecooperaties en gemeentenRealisatie

Er zijn nu genoeg inschrijvingen, maar de deelnemers moeten nog wel het geld overmaken voor de aankoop van de zoncertificaten/zonnepanelen waar voor ze ingeschreven hebben. Wanneer het geld binnen is, kan de coöperatie pas verplichtingen aangaan en opdrachten aan installateur en netbeheerder verstrekken. Er dient een stroomcontact afgesloten te worden voor de verkoop van de geproduceerde groene stroom.

Vervolgens moet aan alle overige verplichtingen voldaan worden, zoals melding AFM, aanvraag beschikking bij belasting, ondertekenen huur-/dakovereenkomst, verzekeringen, etc. Als slotstuk wordt de installatie daadwerkelijk aangelegd op het dak of perceel.

Na oplevering is het tijd voor een feestje met alle deelnemers en start de Exploitatie fase.

Exploitatie van een zonnepark, opzetten van een collectief zonproject in Noord Brabant

4. Exploitatie

♦ onderhouden installatie
♦ inrichten en onderhouden administratie: 
. leden
. stroom­productie
. financiën
. nieuws­brief
. ledenvergadering coöperatie

Exploitatie van een zonnepark, opzetten van een collectief zonproject in Noord BrabantExploitatie

Nu de zoninstallatie in bedrijf is, moet de coöperatie ervoor zorgen dat deze installatie minimaal 15 jaar probleemloos blijft functioneren en dat alle benodigde informatie op de juiste wijze geregistreerd en geadministreerd wordt. Het betreft hier de ledenadministratie, productie van de zonnestroom, de financiële rechten van de deelnemers, etc. Ook moeten de leden op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen, uitbetalingen en minimaal 1 maal per jaar uitgenodigd te worden voor een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Voor wie

Wanneer je in Brabant een initiatief met een (collectief) zonproject (dak of kleine weide) bent gestart of wilt starten, kun je ons om hulp vragen. Je moet dan al wel de medewerking van de eigenaar van het dak of de grond hebben, enigszins weten wat de potentie is van het zonproject en een paar mensen bijeen hebben die willen helpen om ‘de kar te trekken’.

Je kunt een aanvraag bij ons indienen via het aanmeldingsformulier. Vervolgens beoordelen we je aanvraag en nemen als nodig contact op voor een toelichting. Daarna heb je een intakegesprek met één van de regionale zonnecoaches. Wanneer je zonproject voldoet aan de voorwaarden stellen we een samenwerkingsovereenkomst op. Onze hulp is kosteloos en vooralsnog gemaximaliseerd op 30 uur. Samen met je zonnecoach bepaal je hoe en op welke momenten deze uren worden ingezet.

Heb je al ervaring met een collectief zonproject, maar wil je bij de ontwikkeling van een volgend collectief zonproject toch graag een ‘extern’ deskundige inzetten? Dan kun je in een aantal gevallen gebruik maken van de inzet van een zonnecoach. Neem contact met ons op als je hier meer over wilt weten. 

Gemeenten

Wil je als gemeente (meer) zonnedaken in je eigen gemeente van de grond te krijgen? Dan kun je ook een beroep op ons doen. We kunnen bijvoorbeeld een Zonnescan Bedrijfsdaken doen naar  geschikte daken of voorlichting geven aan ondernemers/dakeigenaren in je gemeente. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Samen met de zonnecoach in de jouw regio bespreek je de mogelijkheden. 

Actueel

Neem contact met ons op

Bel of mail naar de coördinator van Zonnecoaches Brabant
Jos Nij Bijvank
06 – 204 07 317
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

Ook meedoen als zonnecoach?

Het aantal zoninitiatieven in Brabant zal groeien. Iedereen die denkt als zonnecoach te kunnen functioneren en een achtergrond heeft in of betrokken is bij een lokale energiecoöperatie in Brabant is welkom om met ons mee te doen. 
Denk jij voldoende kennis en ervaring te hebben om andere zoninitiatieven te helpen bij het ontwikkelen en realiseren van een collectief zonproject? Neem dan contact met ons op!