Hulp bij een efficiënte en duurzame ontwikkeling van een (collectief) zonproject

Zonnecoaches Brabant

Zonne-energie staat volop in de belangstelling. Talrijke initiatieven voor (collectieve) zonneweides en zonnedaken steken de kop op in Nederland, zo ook in Noord-Brabant. Maar hoe realiseer je een (collectieve) zonneweide of een (collectief) zonnedak op een efficiënte, duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier? Hoe zorg je ervoor dat inwoners en bedrijven hieraan willen meedoen? Vanaf nu kun je hiervoor een beroep doen op het netwerk Zonnecoaches Brabant.

Dit netwerk is opgezet met ondersteuning van Enpuls (onderdeel Enexis) en de provincie Brabant met als doel om bestaande en nieuwe coöperaties/initiatieven te ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van zonprojecten. Wanneer je voor de eerste keer een (collectief) zonproject wilt realiseren, kun je (onder bepaalde voorwaarden) 30 uur gratis ondersteuning krijgen.

Gemeenten in Noord-Brabant ondersteunen we met de Zonnescan Bedrijfsdaken bij hun wens meer zonnepanelen op bedrijfsdaken in hun gemeente te realiseren. 

Over ons

Wij zijn een netwerk van Brabantse deskundigen dat is opgezet met ondersteuning van Enpuls/provincie Brabant. We hebben allen zowel inhoudelijke als procesmatige kennis over en ervaring met de ontwikkeling van zonprojecten en zijn allen verbonden aan een lokale duurzame energiecoöperatie.

In iedere Brabantse regio (West, Noordoost, Zuidoost en Hart van Brabant) is minimaal één zonnecoach werkzaam. Het netwerk werkt samen met de landelijke organisatie Zon op Nederland om zo kennis te delen over (collectieve) zonprojecten. We wisselen onderling voortdurend nieuwe kennis en ontwikkelingen uit en blijven ons verder professionaliseren.

Onze doelen

  • het sneller en efficiënter ontwikkelen en realiseren van (collectieve) zonprojecten;
  • zoveel mogelijk mensen laten participeren in deze projecten;
  • zorgen voor een stabiele, professionele en toekomstbestendige exploitatie;
  • (indien gewenst) initiatiefnemers op zo’n manier ondersteunen en professionaliseren dat zij een volgend zonproject zelfstandig en duurzaam kunnen ontwikkelen.

Het team

Ad van den Brandt zonnecoach en adviseur bij zonprojecten Postcoderoosregeling

Ad

“Om onze planeet te redden, moeten we zo spoedig mogelijk onze energie verduurzamen.”

Meer info over Ad

Willem Buiter, zonnecoach voor collectieve zonprojecten, zonnepanelen enpuls

Willem

“Het moet anders, laten we gebruik maken van elkaars kennis en kracht om ons doel te bereiken.”

Meer info over Willem

Richard Kamsteeg, zonnecoach in Noord-Brabant, postcoderoos en regeling verlaagd tarief

Richard

“Doe het goed, groen en zelf. Maak zelf rendement en laat het niet in de zakken vloeien van buitenlandse investeerders.”

Meer info over Richard

Jos Nij Bijvank, zonnecoach in Noord-Brabant

Jos

“Zonenergie is er in overvloed, aan ons de taak om deze te gebruiken als één van de belangrijkste duurzame energiebronnen waarvan iedereen kan profiteren.”

Meer info over Jos

Ruud Megens, zonnecoach en adviseur zonprojecten in Noord-Brabant

Ruud

“Als iedereen zelf alle mogelijke stappen voor energiebesparing en opwekking neemt, wordt de gezamenlijke energietransitie opgave een stuk kleiner.”

Meer info over Ruud

John Kwaks, zonnecoach en adviseur zonprojecten in Noord-Brabant

John

“Iedere Brabander moet zijn eigen energie kunnen opwekken met eigen zonnepanelen; is het niet op zijn eigen huis dan samen met anderen elders.”

Meer info over John

Het aantal zoninitiatieven in Brabant zal groeien. Iedereen die denkt als zonnecoach te kunnen functioneren en een achtergrond heeft in of betrokken is bij een lokale energiecoöperatie in Brabant is welkom om met ons mee te doen. Denk jij voldoende kennis en ervaring te hebben om andere zoninitiatieven te helpen bij het ontwikkelen en realiseren van een (collectief) zonproject? Neem dan contact met ons op!

Onze aanpak

De ontwikkeling van een (collectief) zonproject vergt een behoorlijke inspanning. Denk alleen maar aan het vinden van goede daken of grond, of aan het inschatten van de potentie van de locatie en de selectie van de juiste installateur. Ook vraagt de werving van deelnemers, de administratieve opzet, de juridische onderbouwing en financiële borging om de nodige kennis en kunde.

Wil je zorgen voor een duurzame ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een dergelijk project, dan heb je een professionele organisatie nodig. 

De verplichting houdt immers niet op bij de ontwikkeling van het project. Je zult ook moeten zorgen voor het technisch en financieel goed beheren en administreren gedurende een periode van minimaal 15 jaar!

Je kunt een beroep doen op Zonnecoaches Brabant voor hulp bij de opzet en inrichting van een (collectief) zonproject. Wij helpen je om vooral de juiste dingen op het juiste moment en op de juiste manier te doen. We zorgen dat de ontwikkeling efficiënt en professioneel ter hand wordt genomen met een bewezen aanpak en formats. 

Schematisch ziet de ontwikkeling van een zonproject er als volgt uit.

Onderzoek voor collectief zonproject, hulp door zonnecoach Noord-Brabant

1. Onderzoeken

♦ beoordelen potentie van locatie
♦ beoordelen netwerkaansluiting
♦ opstellen concept businesscase
♦ intentieovereenkomst eigenaar locatie
♦ voorbereiden op- en inrichting coöperatie

Meer informatie 

Ontwikkeling van collectief zonnedak collectieve zonneweide postcoderoos regeling

2. Ontwikkeling

♦ netwerkaansluiting
♦ opstellen dak/weide-overeenkomst
♦ oprichten coöperatie
♦ aanvragen offertes installateur
♦ vastleggen definitieve businesscase
♦ opstellen informatiebrochure
♦ werven deelnemers
♦ melding AFM

Meer informatie 

Onderzoek collectief zonproject Noord-Brabant voor energiecooperaties en gemeenten

3. Realisatie

♦ opdracht geven aan installateur
♦ plaatsen installatie
♦ plaatsen netaansluiting
♦ afsluiten stroomcontract
♦ opstellen/aanvragen beschikking belastingdienst

Meer informatie 

Exploitatie van een zonnepark, opzetten van een collectief zonproject in Noord Brabant

4. Exploitatie

♦ onderhouden installatie
♦ inrichten en onderhouden administratie: 
. leden
. stroom­productie
. financiën
. nieuws­brief
. ledenvergadering coöperatie

Meer informatie 

Voor wie

Wanneer je in Brabant een initiatief met een (collectief) zonproject (dak of kleine weide) bent gestart of wilt starten, kun je ons om hulp vragen. Je moet dan al wel de medewerking van de eigenaar van het dak of de grond hebben, enigszins weten wat de potentie is van het zonproject en een paar mensen bijeen hebben die willen helpen om ‘de kar te trekken’.

Je kunt een aanvraag bij ons indienen via het aanmeldingsformulier. Vervolgens beoordelen we je aanvraag en nemen als nodig contact op voor een toelichting. Daarna heb je een intakegesprek met één van de regionale zonnecoaches. Wanneer je zonproject voldoet aan de voorwaarden stellen we een samenwerkingsovereenkomst op. Onze hulp is kosteloos en vooralsnog gemaximaliseerd op 30 uur. Samen met je zonnecoach bepaal je hoe en op welke momenten deze uren worden ingezet.

Heb je al ervaring met een collectief zonproject, maar wil je bij de ontwikkeling van een volgend collectief zonproject toch graag een ‘extern’ deskundige inzetten? Dan kun je in een aantal gevallen gebruik maken van de inzet van een zonnecoach. Neem contact met ons op als je hier meer over wilt weten. 

Gemeenten

Wil je als gemeente (meer) zonnedaken in je eigen gemeente van de grond te krijgen? Dan kun je ook een beroep op ons doen. We kunnen bijvoorbeeld een Zonnescan Bedrijfsdaken doen naar  geschikte daken of voorlichting geven aan ondernemers/dakeigenaren in je gemeente. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Samen met de zonnecoach in de jouw regio bespreek je de mogelijkheden. 

Actueel

Neem contact met ons op

Bel of mail naar de coördinator van Zonnecoaches Brabant
Jos Nij Bijvank
06 – 204 07 317
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl

Ook meedoen als zonnecoach?

Het aantal zoninitiatieven in Brabant zal groeien. Iedereen die denkt als zonnecoach te kunnen functioneren en een achtergrond heeft in of betrokken is bij een lokale energiecoöperatie in Brabant is welkom om met ons mee te doen. 
Denk jij voldoende kennis en ervaring te hebben om andere zoninitiatieven te helpen bij het ontwikkelen en realiseren van een collectief zonproject? Neem dan contact met ons op!