De noodzaak om te zorgen voor een opschaling van zonnepanelen op bedrijfsdaken is inmiddels overduidelijk.

 • De publieke opinie keert zich steeds meer tegen zonenergie opwekken op (landbouw)grond. Iedereen is daarentegen voorstander van zonnepanelen op daken.
 • In de Regionale Energiestrategieën krijgen zonnepanelen op (bedrijfs)daken een belangrijke rol toegedicht.

Zonenergie oogsten op bedrijfsdaken in uw gemeente

Het netwerk Zonnecoaches Brabant zet zich in voor meer zonnepanelen op bedrijfsdaken in de provincie Brabant. We willen dit samen doen met gemeenten die het gebruik van zonnepanelen bij bedrijven in hun gemeente willen stimuleren.

Zonnescan Bedrijfsdaken

Bedrijven hebben meestal een flinke dakoppervlakte beschikbaar om zonenergie te oogsten en zo hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Toch liggen relatief weinig bedrijfsdaken vol met zonnepanelen. Onze ervaring is dat de opschaling van zonne-energie op bedrijfsdaken moeizaam verloopt en ondernemers behoefte hebben aan informatie en ondersteuning. Het ontbreekt hen aan een overzicht van subsidiemogelijkheden en aan tijd en kennis over bijvoorbeeld de aansluiting, en zien ze vooral de kosten en risico’s (verzekering, brandgevaar, etc.) en niet de opbrengsten.

Wij hebben daarom een Zonnescan Bedrijfsdaken opgezet die bedrijven op een efficiënte en onafhankelijke wijze inzicht geeft in de – financiële, technische, juridische en organisatorische – mogelijkheden voor het realiseren van een zonne-installatie op hun bedrijfsdak. Hierbij onderzoeken we kansen van verschillende (subsidie)regelingen voor deelnemende bedrijven.

Pilot

De Zonnescan Bedrijfsdaken is met succes bij onder meer de ABG-gemeenten in een pilot uitgevoerd. Het leverde de volgende resultaten op.

 • 37 deelnemende bedrijven (sommige bedrijven lieten meerdere varianten berekenen).
 • 18 bedrijven met een kansrijke businesscase voor salderen (TerugVerdienTijd tot 10 jaar).
 • 4 bedrijven met een kansrijke businesscase voor SDE bij grootverbruik (TVT tot 10 jaar).
 • 7 bedrijven met een matige kansrijke businesscase voor SDE bij grootverbruik (TVT 10 – 11 jaar).
 • 11 bedrijven met een niet kansrijke businesscase voor SDE bij grootverbruik (TVT > 11 jaar).

Opbrengst voor bedrijven en gemeente

De Zonnescan Bedrijfsdaken bestaat uit een aantal stappen.

 1. Een van onze Zonnecoaches overlegt met de gemeente en adviseert over de aanpak en communicatie vanuit de gemeente richting bedrijven.
 2. De Zonnecoach maakt een afspraak met en bezoekt ieder bedrijf dat zich aanmeldt voor de scan. Naast een uitleg over de verschillende regelingen, inventariseert de Zonnecoach de wensen en mogelijkheden van het bedrijf.
 3. Vervolgens bepaalt de Zonnecoach welke (subsidie)regeling het best past bij het bedrijf en rekent één of twee scenario’s door voor een zonne-installatie op het bedrijfsdak.
 4. Het bedrijf ontvangt een beknopt rapport van deze uitwerking (kosten, opbrengsten en toelichting).
 5. Binnen twee weken na ontvangst van het rapport neemt de Zonnecoach telefonisch contact op met het bedrijf met de volgende vragen.
  a. Zijn er vragen over het toegestuurde rapport?
  b. Gaat het bedrijf met zonnepanelen aan de slag?
  c. Is er (vervolg)ondersteuning nodig?
 6. De gemeente ontvangt tot slot een overzicht van de resultaten van alle scans.
 7. Als een bedrijf niet zelf aan de slag gaat met zonnepanelen, maar wellicht het
  dak beschikbaar wil stellen voor een collectief/postcoderoos zonnedak, wordt dit doorgegeven aan de lokale energiecoöperatie.

Kosten

Een Zonnescan Bedrijfsdaken kost € 350,-. De gemeente bepaalt zelf of de kosten van de scan voor rekening van het bedrijf, de gemeente of van allebei zijn.

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide flyer voor meer informatie.
Je kunt ook bellen of mailen met de coördinator van Zonnecoaches Brabant
Jos Nij Bijvank
06 – 204 07 317
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl