Zonnescan geeft inzicht in mogelijkheden voor bedrijfsdak

Je bekijkt nu Zonnescan geeft inzicht in mogelijkheden voor bedrijfsdak

Het netwerk Zonnecoaches Brabant zet zich ook in voor meer zonnepanelen op bedrijfsdaken in de provincie Noord-Brabant. We willen dit samen doen met gemeenten die het gebruik van zonnepanelen bij bedrijven in hun gemeente willen stimuleren.

Wij hebben daarom de Zonnescan Bedrijfsdaken opgezet die bedrijven op een efficiënte en onafhankelijke wijze inzicht geeft in de  mogelijkheden voor het realiseren van een zonne-installatie op hun bedrijfsdak.

Onlangs werd een pilot met deze zonnescan uitgevoerd binnen de ABG-gemeenten. Het leverde de volgende resultaten op.

  • 37 deelnemende bedrijven (sommige bedrijven lieten meerdere varianten berekenen).
  • 18 bedrijven met een kansrijke businesscase voor salderen (TerugVerdienTijd tot 10 jaar).
  • 4 bedrijven met een kansrijke businesscase voor SDE bij grootverbruik (TVT tot 10 jaar).
  • 7 bedrijven met een matige kansrijke businesscase voor SDE bij grootverbruik (TVT 10 – 11 jaar).
  • 11 bedrijven met een niet kansrijke businesscase voor SDE bij grootverbruik (TVT > 11 jaar).
Meer informatie over de Zonnescan Bedrijfsdaken vind je hier.